Door Jelle Sauwen, Salonkee

Een volledig overzicht – altijd en overal beschikbaar !

Salonkee beschikt niet alleen over de meest complete en overzichtelijke statistieken, het systeem laat ze ook toe deze in real-time op te vragen, waar en wanneer u dit maar wenst. Het enige wat u hiervoor nodig heeft is een internetverbinding (WIFI of 3/4/5G).

Daar Salonkee een online applicatie is, kan deze geraadpleegd worden vanaf elk type toestel (smartphone, laptop, PC, …) en dit tot met meer dan 30 toestellen simultaan op hetzelfde salon zonder elkaar te gaan hinderen. Dit zal nooit een invloed hebben op de snelheid en goed functioneren van de applicatie. Synchronisatie tussen de verschillende toestellen en het online reserveren gebeurt in real-time, wat wil zeggen dat dubbele reservaties volledig tot het verleden behoren!

Salonkee

Men kan dus vanuit de Salonkee applicatie altijd en overal ook een stand van zaken raadplegen die de belangrijkste KPI’s (Key Performance Indicators) van uw zaak op één scherm gaat samenvatten. Dit wordt ook het ‘Dashboard’ genoemd. Men heeft hier meteen een overzicht over de actuele situatie en evolutie omtrent volgende belangrijke aspecten:

Reservaties

Men kan meteen een overzicht krijgen van het aantal reservaties in de aangeduide periode. Dit wordt nog eens handig opgesplitst tussen online en manueel. Zo heeft u op elk moment zicht hoe uw klanten hun afspraken reserveren en vooral hoe dit evolueert

Zakencijfer

In één oogopslag weet u hoeveel omzet er werd gedraaid in de opgevraagde periode, hoe dit zich verhoudt tussen diensten of verkoop en de evolutie hiervan. Dit geeft ten alle tijden een duidelijk beeld welke omzet werd gegenereerd en vooral via welke kanalen (diensten of verkoop).

Gemiddelde uitgave

De gemiddelde uitgave per klant is een belangrijke indicator om de rentabiliteit van een salon na te gaan. Op het dashboard kan men deze KPI in real-time gaan opvolgen en dit nog eens opgesplitst tussen diensten, verkoop en zéér belangrijk, dames en heren. Een opsplitsing tussen dames en heren is noodzakelijk om een duidelijk beeld te kunnen schetsen daar heren gemiddeld minder uitgeven in een salon en hierdoor de gemiddelde uitgave een vertekend beeld kunnen bezorgen.

Werkbelasting analyse

In één oogwenk kan u alle vitale informatie omtrent uw team en de productiviteit raadplegen op het ‘Dashboard’. Hoeveel uren waren er ingepland? Hoeveel tijd was men effectief werkzaam met de klanten? Hoeveel tijd was er niet opgevuld in de agenda? Wat was de stand van zaken omtrent afwezigheden (ziekte, verlof, etc.).

Te vertrekken vanaf het ‘Dashboard’ kan elke KPI nogmaals in detail worden geraadpleegd door overzichtelijke en gemakkelijk te begrijpen statistieken die op hun beurt ten alle tijden kunnen worden geëxporteerd in verschillende documenten (excel, csv, pdf). Deze worden waar nodig vergezeld van duidelijk leesbare grafieken en filters die men kan gaan toepassen.

Het maandbericht doorsturen naar uw boekhouder of uw inventaris opvragen kan vanaf nu heel simpel via één klik op de knop. De applicatie laat het dan ook toe dat men alle administratie niet meer in het salon hoeft te doen, maar dit zelfs mogelijk wordt vanaf de smartphone terwijl men ’s avond gezellig op de bank ligt.

Al deze voordelen zorgen gewoon voor pure tijdswinst die u dan weer kan gaan investeren in uw klanten, uw zaak, emotie en vooral in uzelf!

Door te beschikken over de juiste data kan men op management-vlak ook zeker zijn van de juiste beslissing te nemen op het juiste moment.

Als men bijvoorbeeld merkt dat het aantal afspraken voor heren met 20% is gestegen, kan het interessant zijn het productaanbod voor heren te gaan uitbreiden. Als men opmerkt dat er in een bepaalde periode sommige diensten boomen kan hier ook een bepaalde marketingstrategie of een SMART stockbeheer aan worden gekoppeld.

Salonkee

Het mooie hieraan is dat cijfers niet liegen en meten is weten. Als we al deze zaken gemakkelijk kunnen opzoeken en begrijpen, kunnen we zeker zijn van de correcte acties te ondernemen.

Overzichtelijke en gemakkelijk leesbare statistieken helpen u om uw zaak beter te begrijpen!

Wilt u hierover graag een uitgebreide toelichting? Contacteer ons nu via: pro.salonkee.com/nl

Een Salonkee medewerker zal u persoonlijk, met raad en daad bijstaan!